Strategia

Każde przedsiębiorstwo działające na rynku, powinno mieć swoją strategię, czyli wyznaczony kierunek i zakres działania zaplanowany na dłuższy termin, w którym chce osiągnąć założone cele. Celem strategii jest dostosowanie przedsiębiorstwa do zmian zachodzących wokół niego, by zapewnić mu nie tylko przetrwanie, ale i rozwój. W celu stworzenia strategii, określa się kierunek, w którym zmierza firma oraz jakie produkty chce produkować i komu je sprzedawać. Należy zastanowić się nad tym, jak przedsiębiorstwo może osiągnąć przewagę konkurencyjną, oraz w jaki sposób będzie pozyskiwać i wykorzystywać potrzebne do realizacji celu zasoby. Istnieje kilka płaszczyzn strategicznych, między innymi: strategia całego przedsiębiorstwa, strategia jednostek biznesowych i strategia operacyjna. Ważne, by strategia na wszystkich tych poziomach była ujednolicona i nie pojawiały się rozbieżności pomiędzy celami strategicznymi. Strategia jest planowaniem długoterminowym, minimum pięcioletnim, choć oczywiście czas ten zależy od specyfiki branży. Strategia jest bardzo ważna w przedsiębiorstwie, bowiem pozwala uniknąć niespodzianek w postaci zmian w otoczeniu. Wytyczony wcześniej plan pozwoli przedsiębiorstwu szybko na nie zareagować. Dzięki strategii, przedsiębiorstwo ma jasny kierunek działania, który jest regularnie monitorowany oraz kontrolowany i świadomie dopasowuje się do zmieniających się warunków rynkowych. Pomaga ona także w jasnej komunikacji kierunku przedsiębiorstwa pracownikom oraz środowiskom zewnętrznym.

Przedsiębiorstwo indywidualne a spółka

Na polskim rynku gospodarczym funkcjonuje wiele podmiotów gospodarczych. Najpopularniejsze formy działalności gospodarczej to przedsiębiorstwa indywidualne oraz spółki. Przedsiębiorstwa indywidualne nazywane są jednoosobowymi, dlatego, że zarządza nim jednoosobowy właściciel. Przedsiębiorstwa te, powołuje się do działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy o działalności gospodarczej oraz odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego. Jest to bardzo dobra forma działalności dla małych, rodzinnych przedsiębiorstw. Zasada jest taka, że przedsiębiorstwo i jego majątek jest częścią majątku właściciela. Indywidualne przedsiębiorstwo nie ma osobowości prawnej, a jego działalność oparta jest na majątku właściciela. W nazwie przedsiębiorstwa musi także znajdować się nazwisko jego właściciela. Ta forma działalności ma swoje zalety, ale też i wady. Niewątpliwą zaletą jest łatwa procedura złożenia takiej działalności – rejestracja w gminie, bez potrzeby rejestracji w KRS. Wadą tego rodzaju działalności jest jednak niemożność rozdzielenia majątku osobistego od majątku przedsiębiorstwa, a także trudności w pozyskaniu kapitału inwestycyjnego. Inną bardzo popularną w Polsce formą działalności gospodarczej jest spółka, czyli związek co najmniej dwóch osób działających dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, dzięki wniesieniu do spółki kapitału w formie pieniężnej lub rzeczowej. W Polsce, spółki prawa handlowego działają na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych.

Osobowość prawna przedsiębiorstw

Na rynku funkcjonują różne rodzaje przedsiębiorstw. Jedne z nich mają osobowość prawną, inne jej nie posiadają. Czym jest ta osobowość? Jedna z definicji mówi, że osobowość prawna, to szczególności zdolność do czynności prawnych, w tym do nabywania praw i zaciągania zobowiązań własnym działaniem i na własny rachunek oraz dysponowania własnym majątkiem, a także samodzielnego występowania przed sądami i organami administracji. I tak najprościej można to wytłumaczyć. Dlaczego więc niektóre podmioty mają tę osobowość, a inne nie? Otóż wyposaża je w nie polskie prawo. Wszyscy ludzie mają te zdolności, które charakteryzują osobowość prawną. Możemy przecież nabywać prawa i zaciągać zobowiązania i dysponować swoim majątkiem. Jednak żeby przedsiębiorstwo miało takie cechy, musi zostać w nie wyposażone. Bowiem tylko te przedsiębiorstwa które posiadają osobowość prawną, mogą samodzielnie wchodzić w porozumienia z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami. Mogą zawierać z nimi umowy oraz zaciągać kredyty. Nie wszystkie przedsiębiorstwa posiadają osobowość prawną. Mają ją spółki kapitałowe, spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe. Natomiast spółki osobowe i przedsiębiorstwa indywidualne osobowości prawnej nie posiadają. Nie mogą więc wchodzić w porozumienia, zawierać umów i zaciągać kredytów. Nie oznacza to jednak, że wcale nie jest to możliwe. Robią to właściciele tych firm w swoim imieniu, jako osoby fizyczne.

Dobra ekonomiczne

Ludzie mają różnorodne potrzeby. Natomiast ekonomia bada ich zaspokajanie. W tym celu posługuje się pewnymi pojęciami Bardzo ważnym pojęciem, którym często posługuje się ekonomia, są dobra. Bowiem z punktu widzenia ekonomii, potrzeby ludzkie zaspokajane są poprzez właśnie dobra oraz oczywiście przez usługi. Czym są te tajemnicze dobra? Otóż są to przedmioty materialne, które posiadają dla konsumenta odpowiednią użyteczność. Czym więc jest ta użyteczność? Jest to nic innego, jak satysfakcja, którą uzyskuje konsument z tzw. spożycia dobra lub usługi. Krótko mówiąc, użyteczne, to znaczy zdolne do zaspokojenia określonych potrzeb człowieka. Na świecie mamy różnego rodzaju dobra, w różny sposób służące ludziom, czyli użyteczne dla nich.. Ekonomia wprowadza podział dóbr na wolne i ekonomiczne, lub też dobra konsumpcyjne i kapitałowe. Dobra wolne to dobra naturalne, czy też inaczej mówiąc, dobra przyrody. Występują one w nieograniczonej ilości i w formie bezpośrednio nadającej się do spożycia. Choć definicja ich jest dość skomplikowania, tymi dobrami są po prostu przede wszystkim powietrze i światło. Innym rodzajem dóbr, są dobra ekonomiczne. Są to oczywiście dobra rzadkie, których ilość na ziemi jest ograniczona. W odróżnieniu od dóbr naturalnych, są one wytwarzane przez człowieka i mogą być wykorzystywane do celów konsumpcyjnych i produkcyjnych. Od ich ilości zależy, jaki będzie stopień zaspokojenia ludzkich potrzeb w danym zakresie.

Potrzeby ludzkie

Ekonomia to nauka, która bada, jak ludzie radzą sobie z rzadkością, czyli brakiem nieograniczonej dostępności do dóbr. Ponadto, bada ona, jak ludzie radzą sobie z dotkliwym problemem alokacji ograniczonych zasobów, w celu zaspokojenia konkurencyjnych chęci, by zaspokoić ich tyle, ile w danej sytuacji jest możliwe. Różnorodność ludzkich potrzeb, do których zaspokojenia dążymy, jest ogromna. Można je różnie klasyfikować, dzielić i nazywać. Są to np. potrzeby fizjologiczne, takie jak pożywienie, ubranie, spanie. Bardzo ważnymi dla ludzi potrzebami jest potrzeba bezpieczeństwa w sensie np. życia czy pracy. Istotną ludzką potrzebą jest potrzeba uznania, która przejawia się w chęci niezależności i prawie do własnej decyzji i wyborów. Niezbędna do prawidłowego rozwoju człowieka jest także potrzeba autorealizacji. Bo przecież każdy z nas chciałby zrealizować swoje marzenia i plany, oczywiście w miarę swoich możliwości. Warto podkreślić, że potrzeby można także sklasyfikować w inny sposób i podzielić je na potrzeby o charakterze naturalnym, do których zaspokojenia dąży każdy człowiek i zaliczyć do nich potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, mieszkania, wypoczynku. Można także spośród wszystkich potrzeb człowieka, wyróżnić potrzeby tzw. kulturalne, do których zaliczymy naukę, rozrywkę, kulturę i turystykę. Ludzie mają rożne potrzeby i od ich charakteru zależy, które będą dla nich priorytetem.


Wednesday, February 19th, 2020


Szukaj

Materiał wideo

Najnowsze komentarze

Ankieta

  Z jakiej formy opodatkowania korzystasz?

  • Karta podatkowa
  • Ryczałt
  • Zasady ogólne, progi podatkowe
  • Zasady ogólne, podatek liniowy
  • Zasady ogólne, CIT

  Zobacz wyniki

Kategorie

czas na biznes funkcje finansow publicznych co jest zrodlem prawa finansow publicznych roznice miedzy finansami publicznymi a prywatnymi jakie dziedziny zycia obejmuja finanse publiczne instytucje finansowe h 2 kasa biznesy fundusz emerytalny ograniczenia konkurencji wladza prywatne programy emerytalne zarzadzanie ubezpieczeniami h 3 kasa biznesy h 2 ustawa o zreformowaniu systemu naduzycie eliminacja ryzyka ustawa coroczne wyplaty h 4 kasa biznesy h 3 problematyka nadzoru wymog napraw japonia didmca polityczny goracy temat h 5 kasa biznesy h 4 niezalezni agenci nieustanne deja vu praktyka uzdrowienie sektora kas oszczednosciowo pozyczkowych lincoln h 6 kasa biznesy h 5 analiza asymetrii zasady podatkowe funkcja redystrybucyjna i stymulacyjna podatkow funkcje fiskalna podatku rola i cechy podatkow h 7 kasa biznesy h 6 rola panstwa w gospodarce pr wewnatrz firmy pr na zewnatrz firmy public relations strategie dzialan promocyjnych h 8 kasa biznesy h 7 skuteczny system promocyjny znaczenie promocji dla konsumenta komunikacja podstawa promocji promocja dzwignia gospodarki cele firmy h 9 kasa biznesy h 8 misja i wizja firmy strategie liderow i konkurencji strategiczne metody zdobywania rynku rodzaje strategii marketingowych strategia marketingowa h 10 kasa biznesy h 9 strategia przedsiebiorstwo indywidualne a spolka osobowosc prawna przedsiebiorstw dobra ekonomiczne potrzeby ludzkie h 11 kasa biznesy h 10 przedsiebiorstwo rodzaje podmiotow gospodarczych oligopol monopol konkurencja rynkowa h 12 kasa biznesy h 11 mechanizm rynkowy elementy rynku rynki w gospodarce gospodarka rynkowa mikro i makroekonomia h 13 kasa biznesy h 12 podmioty gospodarcze i wladza gospodarcza ekonomia nauka o alokacji zasoby i technologie dobra konsumpcyjne i kapitalowe nauka o gospodarowaniu h 14 kasa biznesy h 13 kredyt w rachunku biezacym pozyczanie pieniedzy poza instytucja banku prowizje i oplaty przy kredycie konsumpcyjnym kredyt konsumpcyjny i badanie zdolnosci kredytowej kredyt na samochod h 15 kasa biznesy h 14 jak nie wpasc w spirale zadluzenia kredyt w walutach obcych kredyt konsumpcyjny i koszty z nim zwiazane kredyt konsolidacyjny szkolenia i warsztaty jako skuteczne narzedzie h 16 kasa biznesy h 15 organizacja zycia osobistego po rezygnacji rezygnacji pracy zawody o najwyzszym ryzyku wypalenia zawodowego metody walki z wypaleniem zawodowym rozwiazywanie problemow zawodowych przez specjalistow odpowiedzialnosc za powierzone na stanowisku pracy h 17 kasa biznesy h 16 potrzeba przekwalifikowania zawodowego poswiecanie czasu wolnego na obowiazki sluzbowe typowe problemy w miejscu pracy narzedzia motywujace pracownikow priorytety zawodowe h 18 kasa biznesy h 17 potrzeba rozwoju zawodowego awans zawodowy rywalizacja w miejscu pracy firmy naszej przyszlosci na czym mozna zarobic h 19 kasa biznesy h 18 problemy polskich przedsiebiorcow zbyt wysokie podatki pomysl na wlasny biznes pomoc prawna dla firm mlodzi ludzie i firmy h 20 kasa biznesy h 19 kapitalizm a polska przedsiebiorczosc pierwsze lata kapitalizmu swiatowy kryzys gospodarczy ulatwienia dla przedsiebiorcow banki utrudniaja rozwoj kasa biznesy h 20