Przedsiębiorstwo

Na rynku gospodarczym funkcjonują podmioty gospodarcze, zwane przedsiębiorstwami. Mogą to być przedsiębiorstwa prywatne, państwowe, komunalne, indywidualne oraz różnego rodzaju spółki. Przedsiębiorstwa mają swoich właścicieli. W Polsce mamy do czynienia zarówno przedsiębiorstwem prywatnym , którego właścicielem może być konkretna osoba lub kilka osób. Oprócz prywatnych przedsiębiorstw, na naszym rynku funkcjonują także przedsiębiorstwa państwowe, których jest z roku na rok coraz mniej, ale dominowały w poprzednim ustroju – na przykład Polskiej Koleje Państwowe, Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej, czy Poczta Polska. Właścicielem tych przedsiębiorstw jest Skarb Państwa. Istnieją także przedsiębiorstwa, których właścicielem jest społeczność lokalna. Z taką własnością mamy do czynienia w przypadku przedsiębiorstw komunalnych. Właścicielami spółdzielni mieszkaniowej są jej członkowie, a spółdzielni rolniczej, zrzeszeni w niej rolnicy. To właściciel przedsiębiorstwa, decyduje strukturze i sposobie prowadzenia działalności. Od jego decyzji zależy także podział zysków i sposób pokrycia ewentualnych strat. W przedsiębiorstwie indywidualnym, które ma jednoosobowego właściciela, to on samodzielnie decyduje o wszystkim i sam ponosi odpowiedzialność za błędnie podejmowane decyzje. W przypadku spółek, decyzje podejmują ich władze, a kto i w jakim zakresie i formie ponosi odpowiedzialność, zależy od rodzaju spółki.

Rodzaje podmiotów gospodarczych

Ekonomia bada zależności i cechy rynku. Natomiast rynek, cechuje się obecnością na nim wielu różnorodnych podmiotów gospodarczych, które coś wytwarzają, świadczą jakieś usługi lub pośredniczą. Szczuje się, że istnieje ich w Polsce aż 3 mln. Co roku 130-140 podmiotów upada, ale tyle samo również powstaje nowych. Mają one różne formy organizacyjno-prawne. Mogą lub nie, mieć osobowość prawną. Podmioty nazywa się przedsiębiorstwami. Mogą one być prywatne, państwowe, komunalne, indywidualne, lub też funkcjonujące w formie różnego rodzaju spółek. Przy tworzeniu nowego przedsiębiorstwa, bardzo ważne jest, by dokonać doboru odpowiedniej firmy organizacyjno -prawnej naszej firmy. Wybierając tę formę, należy kierować się przede Wszystkim takimi argumentami, jak przyjęta strategia działania firmy, przez co rozumiemy skalę i zakres działania oraz specyfikę branży. Ponadto, warto także wziąć pod uwagę, obowiązujące na terenie danego kraju wymagania prawne. Oczywiście obok tych typowych podmiotów gospodarczych, istnieje także specyficzny podmiot gospodarczy, jakim jest gospodarstwo domowe. Jest ono konsumentem dóbr wytwarzanych przez przedsiębiorstwa. Jednak podmiot ten także uzyskuje dochody, a czasem również jest producentem. Oczywiście, w przeciwieństwie do wielu innych podmiotów gospodarczych, gospodarstwo domowe, nie posiada osobowości prawnej. Ale jej członkowie, mogą zaciągać zobowiązania i zawierać umowy.

Oligopol

Z oligopolem mamy do czynienia, gdy na rynku są dwaj lub trzej dostawcy usług czy producenci dobra. Rynek, na którym działa wielu dostawców i każdy z nich wie, że osiągana prze nich cena zależy nie tylko od wielkości produkcji własnej, lecz także od działań konsumentów, to właśnie oligopol. Jego ceną szczególną jest to, że decyzje wszystkich firm dotyczące wielkości produkcji, zależą od reakcji rywali. Firmy te, w celu uniknięcia wzajemnej konkurencji, uzgadniają ze sobą wielkość produkcji i ceny. Decyzje oligopolistów dotyczą łącznej wielkości produkcji, a także podziału tej produkcji między uczestników. porozumienia. Jeśli wielkość produkcji zostanie ustalona na poziomie równowagi, a udziały w produkcji będą równe, wtedy każdy z uczestników takiego porozumienia, może liczyć na równe zyski. Są to porozumienia przedsiębiorstw oparte są na cichej lub legalnej zmowie. Typowa forma zmowy jest kartel ??porozumienie przedsiębiorstw oligopolistycznych określonej gałęzi przemysłu, dotyczące warunków sprzedaży, rozmiarów produkcji, kwot produkcji, podziału rynków zbytu wyznaczania cen, podziału zysków itd. Umowa nie musi obejmować wszystkich wymienionych elementów. Kartel jest nietrwałą forma zjednoczenia w ramach oligopolu. W celu stworzenia oligopolu, podmioty wchodzą w różnego rodzaju porozumienia. Jest to np. syndykat, czyli porozumienie w sferze zbytu o scentralizowanej polityce cen i zbytu. Funkcjonuje również tzw. trust, do którego uczestnicy wnoszą swoje kapitały i w zależności od ich wielkości, otrzymują swój udział w zyskach. Tworzą się także koncerny, w które zrzeszają się podmioty pokrewnych gałęzi przemysłu, oraz holdingi.

Monopol

W gospodarce rynkowej mamy do czynienia z wolnym rynkiem, ale istniej także monopol i oligopol. Monopolistą jest podmiot, który jest jedynym producentem lub dostawcą danego dobra lub usługi na rynku. Ma on wpływ na wielkość produkcji i poziom ceny. Mówiąc o monopolu, warto przyjrzeć się mechanizmom jego powstawania. Pod tym względem, monopol może być wymuszony. Ma on miejsce wtedy, kiedy jeden z producentów towaru lub usługi osiąga taką pozycję na rynku, że pozostali producenci po prostu bankrutują. Może to być tzw. monopol państwowy – kiedy prawo państwa pozwala świadczyć usługi lub produkować określony asortyment towarów tylko jednemu podmiotowi. Monopol może także powstać w sposób naturalny. Wtedy wynika on przeważnie z natury dostarczanej usługi lub towaru. Na przykład, gdy ze względów technicznych działanie innych podmiotów w danej branży jest utrudniona – np. dostarczanie gazu czy prądu. Powodem istnienia monopolu, może być również posiadanie przez dane przedsiębiorstwo patentu, praw autorskich lub prawo wyłączności na sprzedaż danego produktu na danym rynku. Z zasady, produkt monopolu powinien być jedyny w swoim rodzaju, czyli zupełnie unikatowy i nie posiadać bliskiego substytutu. Bywa jednak czasem tak, że monopole mają charakter przejściowy. Obecnie pojawia się wiele innowacji technologicznych, które z czasem mogą stać się substytutem dla dobra produkowanego przez monopolistę.

Konkurencja rynkowa

Z punktu widzenia ekonomii, w gospodarce rynkowej można zaobserwować wyraźną konkurencję. Jest to rywalizacja między przedsiębiorcami, którą można określić jako proces, w którym podmioty funkcjonujące obok siebie na rynku, współzawodniczą ze sobą w zawieraniu transakcji, poprzez przedstawianie konsumentom korzystniejszej oferty rynkowej. Takie konkurowanie może się opierać na wielu cechach oferty rynkowej. Są to na przykład cena i jakość. W gospodarce wyróżnia się różne modele konkurencji. Może być ona na przykład monopolistyczna lub pozacenowa. Konkurencja monopolistyczna, ma swoje wady i zalety. Jej wadą jest, że są wyższe ceny i wyższe koszty niż w przypadku wolnej konkurencji. Zaletą konkurencji monopolistycznej jest natomiast większa różnorodność produktów, która dla producentów jest bardzo korzystna. W zasadzie, to cena decyduje o tym, czy klient nabędzie dany towar czy też nie. Jednak jeśli cena nie ma dla konsumenta znaczenia, wtedy o zakupie decydują inne czynniki, zwane pozacenowymi. Konkurencja pozacenowa polega więc na tym, że przedsiębiorcy, w celu nakłonienia klienta do zakupu, proponują mu inne korzystne warunki. Może to być na przykład karta stałego klienta, ładne opakowanie, gwarancja producenta, dogodna płatność – na przykład karta kredytowa lub zakupy na raty, dobra jakość, a przede wszystkim skuteczna reklama. W przypadku usług jest to na przykład profesjonalna obsługa na wysokim poziomie.


Friday, January 17th, 2020


Szukaj

Materiał wideo

Najnowsze komentarze

Ankieta

  Z jakiej formy opodatkowania korzystasz?

  • Karta podatkowa
  • Ryczałt
  • Zasady ogólne, progi podatkowe
  • Zasady ogólne, podatek liniowy
  • Zasady ogólne, CIT

  Zobacz wyniki

Kategorie

czas na biznes funkcje finansow publicznych co jest zrodlem prawa finansow publicznych roznice miedzy finansami publicznymi a prywatnymi jakie dziedziny zycia obejmuja finanse publiczne instytucje finansowe h 2 kasa biznesy fundusz emerytalny ograniczenia konkurencji wladza prywatne programy emerytalne zarzadzanie ubezpieczeniami h 3 kasa biznesy h 2 ustawa o zreformowaniu systemu naduzycie eliminacja ryzyka ustawa coroczne wyplaty h 4 kasa biznesy h 3 problematyka nadzoru wymog napraw japonia didmca polityczny goracy temat h 5 kasa biznesy h 4 niezalezni agenci nieustanne deja vu praktyka uzdrowienie sektora kas oszczednosciowo pozyczkowych lincoln h 6 kasa biznesy h 5 analiza asymetrii zasady podatkowe funkcja redystrybucyjna i stymulacyjna podatkow funkcje fiskalna podatku rola i cechy podatkow h 7 kasa biznesy h 6 rola panstwa w gospodarce pr wewnatrz firmy pr na zewnatrz firmy public relations strategie dzialan promocyjnych h 8 kasa biznesy h 7 skuteczny system promocyjny znaczenie promocji dla konsumenta komunikacja podstawa promocji promocja dzwignia gospodarki cele firmy h 9 kasa biznesy h 8 misja i wizja firmy strategie liderow i konkurencji strategiczne metody zdobywania rynku rodzaje strategii marketingowych strategia marketingowa h 10 kasa biznesy h 9 strategia przedsiebiorstwo indywidualne a spolka osobowosc prawna przedsiebiorstw dobra ekonomiczne potrzeby ludzkie h 11 kasa biznesy h 10 przedsiebiorstwo rodzaje podmiotow gospodarczych oligopol monopol konkurencja rynkowa h 12 kasa biznesy h 11 mechanizm rynkowy elementy rynku rynki w gospodarce gospodarka rynkowa mikro i makroekonomia h 13 kasa biznesy h 12 podmioty gospodarcze i wladza gospodarcza ekonomia nauka o alokacji zasoby i technologie dobra konsumpcyjne i kapitalowe nauka o gospodarowaniu h 14 kasa biznesy h 13 kredyt w rachunku biezacym pozyczanie pieniedzy poza instytucja banku prowizje i oplaty przy kredycie konsumpcyjnym kredyt konsumpcyjny i badanie zdolnosci kredytowej kredyt na samochod h 15 kasa biznesy h 14 jak nie wpasc w spirale zadluzenia kredyt w walutach obcych kredyt konsumpcyjny i koszty z nim zwiazane kredyt konsolidacyjny szkolenia i warsztaty jako skuteczne narzedzie h 16 kasa biznesy h 15 organizacja zycia osobistego po rezygnacji rezygnacji pracy zawody o najwyzszym ryzyku wypalenia zawodowego metody walki z wypaleniem zawodowym rozwiazywanie problemow zawodowych przez specjalistow odpowiedzialnosc za powierzone na stanowisku pracy h 17 kasa biznesy h 16 potrzeba przekwalifikowania zawodowego poswiecanie czasu wolnego na obowiazki sluzbowe typowe problemy w miejscu pracy narzedzia motywujace pracownikow priorytety zawodowe h 18 kasa biznesy h 17 potrzeba rozwoju zawodowego awans zawodowy rywalizacja w miejscu pracy firmy naszej przyszlosci na czym mozna zarobic h 19 kasa biznesy h 18 problemy polskich przedsiebiorcow zbyt wysokie podatki pomysl na wlasny biznes pomoc prawna dla firm mlodzi ludzie i firmy h 20 kasa biznesy h 19 kapitalizm a polska przedsiebiorczosc pierwsze lata kapitalizmu swiatowy kryzys gospodarczy ulatwienia dla przedsiebiorcow banki utrudniaja rozwoj kasa biznesy h 20