Podmioty gospodarcze i władza gospodarcza

Na rynku istnieje ogromna liczba podmiotów gospodarczych. Można wśród nich wyróżnić państwo, przedsiębiorstwo i gospodarstwo domowe. Państwo jest dużym podmiotem gospodarczym, który dodatkowo jest wyposażony we władzę gospodarczą. Władza ta reprezentuje różne agendy i instytucje należące do rządu, typu administracja państwa, bank centralny, władze lokalne czy sądownictwo. Jakie jest zadanie tych władz gospodarczych? Otóż sprawują one władzę, nad zachowaniem podmiotów gospodarczych. Innym podmiotem gospodarczym, który oczywiście władzy gospodarczej nie posiada, jest przedsiębiorstwo. Oczywiście kojarzy nam się ta nazwa z powszechnie istniejącymi kiedyś firmami państwowymi. Jednak przedsiębiorstwem jest dziś każdy podmiot działający w oparciu o ustawę o działalności gospodarczej lub kodeks spółek handlowych. Tak więc, przedsiębiorstwo z punktu widzenia ekonomii, jest jednostką, która zatrudnia czynniki wytwórcze, do wytwarzania określonych dóbr i usług, które sprzedaje innym podmiotom. Istnieje na rynku jeszcze jeden rodzaj podmiotu, nieobcy nikomu z nas. Jest to gospodarstwo domowe, które tworzą wspólnie zamieszkujący ludzie. Oczywiście podejmują oni wspólnie decyzje finansowe. Gospodarstwo domowe znajduje się w sferze konsumpcji i jest podstawowym podmiotem podejmowania decyzji dotyczących konsumpcji. Decyzje te oczywiście nie są łatwe, bo jak wiadomo, ograniczona jest ilość dóbr, które możemy konsumować.

Ekonomia nauką o alokacji

Ekonomia jest nie tylko nauką badającą zaspokajanie ludzkich potrzeb poprzez dobra. Jest to również nauka o tzw. alokacji. Co oznacza to trudne, rzadko słyszane słowo? Otóż alokacja jest to rozdzielanie rzadkich zasobów między różnorodne możliwości ich zastosowania w procesie gospodarowania. Czym więc jest w tym rozumieniu gospodarowanie? To wielopłaszczyznowy proces, który polega na dokonywaniu wyborów, związanych z procesem alokacji w strefie produkcji, wymiany i konsumpcji. A więc zarówno alokacja jak i gospodarowanie, to bardzo trudna sztuka. Z gospodarowaniem i alokacją ma także ścisły związek termin konsumpcja. Oczywiście wszyscy wiemy, że jest to nic innego, jak zużywanie dóbr i usług, celem zaspokojenia potrzeb ludzkich. Wszyscy podejmujemy decyzje gospodarcze i jesteśmy częścią jakiegoś podmiotu gospodarczego. W tym miejscu warto zastanowić się nad tym, co jest podmiotem gospodarczym. Otóż podmiotami gospodarczymi są wszyscy: od państwa, poprzez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, aż po małych konsumentów. W procesie gospodarowania, podmioty gospodarcze, z powodu ograniczoności zasobów i nieustających potrzeb, zmuszone są do dokonywania ciągłych wyborów. Każdy musi decydować tym co produkować i konsumować. A każdemu takiemu wyborowi towarzyszą korzyści i koszty. Należy też zawsze liczyć się z kosztem alternatywnym, który jest równy korzyści, jaką można by uzyskać, w wyniku innego zastosowania zasobów do wytwarzania dóbr i usług.

Zasoby i technologie

Ekonomia to nauka, która bada zaspokajanie potrzeb ludzkich, opierając się na pojęciach dóbr i usług. Mówiąc o dobrach i usługach, nie można także zapominać o sposobach ich wytwarzania. Warto zwrócić uwagę na to, że wytwarzaniu dóbr służą tzw. czynniki wytwórcze lub czynniki produkcji. Łącznie można je nazwać nakładami do produkcji. Tymi nakładami są zasoby. Ekonomia dzieli zasoby na: ludzkie, kapitałowe i naturalne. Zasoby ludzkie, to nic innego jak praca. Bo przecież wszystkim wiadomo, że najważniejszym składnikiem procesów produkcyjnych jest praca ludzka. Nawet gdybyśmy mieli nie wiadomo ile najlepszej jakości surowców, to bez ludzi i ich pracy niczego nie uda nam się wyprodukować. A więc w procesie produkcyjnym niezbędni są ludzie. I to nie byle jacy. Najbardziej pożądani są pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami i predyspozycjami do wykonywania określonej pracy czy usługi. Bardzo ważne w ekonomii są zasoby kapitałowe. Wszystkim na kapitał kojarzy się zapewne z pieniędzmi. No i słusznie. Bowiem zasoby kapitałowe to nic innego, jak pieniądze. Oczywiście może to być gotówka, kredyt, papiery wartościowe. Innymi słowy, zasoby kapitałowe obejmują rzeczowe i finansowe składniki procesów wytwórczych. Do stworzenia dóbr które pomagają ludziom w zaspokajaniu ich potrzeb, niezbędne są także zasoby naturalne. Są nimi tzw. dary natury. Nie są one wytworem pracy ludzkiej. Obejmują one natomiast powierzchnię ziemi i to co na niej występuje.

Dobra konsumpcyjne i kapitałowe

Ekonomia, w celu badania stopnia zaspokojenia ludzkich potrzeb, wprowadza podział potrzeb. Oprócz podziału na dobra wolne – nieograniczone i dobra ekonomiczne – ograniczone, dzieli dobra na konsumpcyjne i kapitałowe. Dobra konsumpcyjne, to takie, które służą bezpośrednio do zaspokojenia potrzeb ludzkich i produkuje się je za pomocą innych dóbr. Dzieli się ja na dobra konsumpcyjne trwałego użytku, które charakteryzują się tym, że czas ich użytkowania jest długi. Można tu wymienić np. samochód czy sprzęt AGD taki jak lodówki, pralki czy zmywarki, pomagające ludziom w życiu i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Są też dobra konsumpcyjne nietrwałego użytku, które zużywamy bardzo szybko, przy jednorazowej konsumpcji. Można tu wymienić na przykład jedzenie czy picie. Innego rodzaju dobrami, bardzo różniącymi się od dóbr konsumpcyjnych, są dobra kapitałowe. Mają one zastosowanie w procesie wytwarzania dóbr i usług. Są to między innymi materiały i narzędzia, ale także maszyny, budynki i fabryki. Są one wynikiem procesu produkcyjnego, ale i później są wykorzystywane w procesie produkcyjnym, w celu wytworzenia innych dóbr. Wśród dóbr kapitałowych można wyróżnić środki pracy, czyli właśnie np. maszyny, urządzenia i narzędzia, oraz przedmioty pracy, do grupy których wchodzą surowce, materiały i półfabrykaty służące do produkcji dóbr. Omawiając dobra, warto również wspomnieć o usługach, które polegają na świadczeniu użytecznym czynności, w celu zaspokojenia określonej potrzeby. Ważne jest, że w ramach usługi nie powstaje żadne nowe dobro.

Nauka o gospodarowaniu

Ekonomia to najprościej mówiąc, nauka o najszerzej pojętym gospodarowaniu. Bada ona, w jaki sposób, ludzie wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji, w celu zaspokojenia ich różnorodnych potrzeb. Od tych podstawowych, po inne, mniej lub bardziej luksusowe. W zasadzie, to ekonomia zwraca uwagę na pewne dwa podstawowe problemy. Są to: rzadkość zasobów i technologii oraz konieczność dokonywania wyborów w procesie gospodarowania. I to właśnie na tych dwóch kluczowych problemach, nauka zwana ekonomią, opiera wszystkie swoje badania. W tym miejscu warto wyjaśnić, czym tak właściwie są wymienione wyżej pojęcia zasobów i rzadkości. Otóż rzadkość, to jest problem, który w ekonomii występuje zawsze wtedy, gdy zapotrzebowanie ludzi na dobra, przewyższa możliwości wyprodukowania tych dóbr. Pojęcie rzadkości można także wyjaśnić w inny sposób. Jako jednej strony zapotrzebowanie, czyli ilość dóbr które ludzie chcieliby posiadać w ciągu roku, a z drugiej strony zdolność, czyli ilość dóbr, jakie ludzie są zdolni wytworzyć, wyprodukować w danym roku. Te ilości nie są równe. Problem rzadkości wskazuje na to, że zawsze zapotrzebowanie jest większe od zdolności. Warto także wyjaśnić, czym są zasoby. Otóż jest to praca – bowiem istniej tylko pewna ilość ludzi zdolnych do jej podjęcia i chętnych. Zasobem jest też ziemia jako określona ilość hektarów i surowców naturalnych, np. rudy metali, ropy, gazu. Zasobem jest również kapitał.


Wednesday, February 19th, 2020


Szukaj

Materiał wideo

Najnowsze komentarze

Ankieta

  Z jakiej formy opodatkowania korzystasz?

  • Karta podatkowa
  • Ryczałt
  • Zasady ogólne, progi podatkowe
  • Zasady ogólne, podatek liniowy
  • Zasady ogólne, CIT

  Zobacz wyniki

Kategorie

czas na biznes funkcje finansow publicznych co jest zrodlem prawa finansow publicznych roznice miedzy finansami publicznymi a prywatnymi jakie dziedziny zycia obejmuja finanse publiczne instytucje finansowe h 2 kasa biznesy fundusz emerytalny ograniczenia konkurencji wladza prywatne programy emerytalne zarzadzanie ubezpieczeniami h 3 kasa biznesy h 2 ustawa o zreformowaniu systemu naduzycie eliminacja ryzyka ustawa coroczne wyplaty h 4 kasa biznesy h 3 problematyka nadzoru wymog napraw japonia didmca polityczny goracy temat h 5 kasa biznesy h 4 niezalezni agenci nieustanne deja vu praktyka uzdrowienie sektora kas oszczednosciowo pozyczkowych lincoln h 6 kasa biznesy h 5 analiza asymetrii zasady podatkowe funkcja redystrybucyjna i stymulacyjna podatkow funkcje fiskalna podatku rola i cechy podatkow h 7 kasa biznesy h 6 rola panstwa w gospodarce pr wewnatrz firmy pr na zewnatrz firmy public relations strategie dzialan promocyjnych h 8 kasa biznesy h 7 skuteczny system promocyjny znaczenie promocji dla konsumenta komunikacja podstawa promocji promocja dzwignia gospodarki cele firmy h 9 kasa biznesy h 8 misja i wizja firmy strategie liderow i konkurencji strategiczne metody zdobywania rynku rodzaje strategii marketingowych strategia marketingowa h 10 kasa biznesy h 9 strategia przedsiebiorstwo indywidualne a spolka osobowosc prawna przedsiebiorstw dobra ekonomiczne potrzeby ludzkie h 11 kasa biznesy h 10 przedsiebiorstwo rodzaje podmiotow gospodarczych oligopol monopol konkurencja rynkowa h 12 kasa biznesy h 11 mechanizm rynkowy elementy rynku rynki w gospodarce gospodarka rynkowa mikro i makroekonomia h 13 kasa biznesy h 12 podmioty gospodarcze i wladza gospodarcza ekonomia nauka o alokacji zasoby i technologie dobra konsumpcyjne i kapitalowe nauka o gospodarowaniu h 14 kasa biznesy h 13 kredyt w rachunku biezacym pozyczanie pieniedzy poza instytucja banku prowizje i oplaty przy kredycie konsumpcyjnym kredyt konsumpcyjny i badanie zdolnosci kredytowej kredyt na samochod h 15 kasa biznesy h 14 jak nie wpasc w spirale zadluzenia kredyt w walutach obcych kredyt konsumpcyjny i koszty z nim zwiazane kredyt konsolidacyjny szkolenia i warsztaty jako skuteczne narzedzie h 16 kasa biznesy h 15 organizacja zycia osobistego po rezygnacji rezygnacji pracy zawody o najwyzszym ryzyku wypalenia zawodowego metody walki z wypaleniem zawodowym rozwiazywanie problemow zawodowych przez specjalistow odpowiedzialnosc za powierzone na stanowisku pracy h 17 kasa biznesy h 16 potrzeba przekwalifikowania zawodowego poswiecanie czasu wolnego na obowiazki sluzbowe typowe problemy w miejscu pracy narzedzia motywujace pracownikow priorytety zawodowe h 18 kasa biznesy h 17 potrzeba rozwoju zawodowego awans zawodowy rywalizacja w miejscu pracy firmy naszej przyszlosci na czym mozna zarobic h 19 kasa biznesy h 18 problemy polskich przedsiebiorcow zbyt wysokie podatki pomysl na wlasny biznes pomoc prawna dla firm mlodzi ludzie i firmy h 20 kasa biznesy h 19 kapitalizm a polska przedsiebiorczosc pierwsze lata kapitalizmu swiatowy kryzys gospodarczy ulatwienia dla przedsiebiorcow banki utrudniaja rozwoj kasa biznesy h 20