Analiza asymetrii

Analiza asymetrii informacji pozwala wskazać, jakiego rodzaju regulacje bankowe są potrzebne, aby zmniejszyć problemy ryzyka nadużycia i negatywnej selekcji w systemie bankowym. Zrozumienie teoretycznej strony regulacji bankowych nie oznacza jednak, że w praktyce regulacja i nadzorowanie systemu bankowego jest łatwe. Zapewnienie prawidłowości działania organów nadzorujących i ustalających regulacje dla systemu bankowego z kilku powodów może nastręczać poważne trudności. Po pierwsze instytucje finansowe poszukujące nowych źródeł zysku mają silną motywację do korzystania z luk prawnych i omijania istniejących przepisów. Stąd też regulacje prawne zawsze są nakierowane na ruchomy cel: władze nadzorcze prowadzą z instytucjami finansowymi nieustanną grę w kotka i myszkę – instytucje finansowe obmyślają sprytne sposoby omijania regulacji, co z kolei skłania organy nadzoru do modyfikowania swoich postanowień. Władze nadzorcze nieustannie stają wobec nowych wyzwań w dynamicznie przekształcającym się systemie finansowym; jeśli nie będą w stanie szybko reagować na zachodzące zmiany, mogą nie poradzić sobie z powstrzymaniem instytucji finansowych od podejmowania nadmiernego ryzyka. Problem może narastać, jeśli środki i doświadczenie, jakimi dysponują władze nadzorcze i ustawodawcze, nie pozwolą im nadążać za pomysłami inteligentnych pracowników instytucji finansowych, wprowadzających nowe metody ukrywania działalności lub omijania istniejących regulacji.

Zasady podatkowe

Podatki to naturalna część gospodarki i obciążenie, do którego polskie społeczeństwo już się przyzwyczaiło i chce czy nie chce, musi zaakceptować. System podatkowy opiera się na pewnych bardzo istotnych zasadach. Są to warunki, jakie powinny spełniać podatki, żeby zapewnić budżetowi odpowiednie dochody i zachęcać podatników istnieją, ale nie są wiążące i należy je traktować raczej jako postulaty. Autorem pierwszych, sformułowanych w drugiej połowie XVIII wieku zasad, jest Adam Smith. Są to zasady: równości podatkowej, pewności podatków, dogodności podatków i taniości. Są one ponadczasowe, bo i dziś we współczesnych opracowaniach mają zastosowanie. Zasada równości podatkowej polega na proporcjonalnym obciążeniu podatnika w stosunku do jego dochodu. Podatek ma być rozkładany równomiernie. A więc podatnik uzyskujący wyższe dochody, będzie płacił wyższe podatki od tego, który ma dochody mniejsze. Preferowane jest więc procentowe ustalanie wysokości podatku. Z punktu widzenia gospodarczego bardzo ważna jest też zasada pewności podatków. Oznacza ona, że podatek nie powinien ulegać zmianom, jego konstrukcja musi być stabilna. Zasada dogodności podatku oznacza, że powinien on być pobierany w miejscu i terminie najdogodniejszym dla płacącego. Natomiast zasada taniości podatku stawia na minimalizację kosztów wymiaru i poboru podatków. Istnieje jeszcze zasada wydajności podatku i prostoty systemu, które oczywiście korespondują z zasadą taniości.

Funkcja redystrybucyjna i stymulacyjna podatków

Obok funkcji fiskalnej podatki spełniają też funkcję dystrybucyjną, która jest bardzo ważna z punktu widzenia gospodarki i społeczeństwa. Istnieje ona niezależnie od warunków politycznych, społecznych czy gospodarczych. Polega przede wszystkim na kształtowaniu dochodu i majątku, który jest w dyspozycji podatników. Jest to jakby oddziaływanie na rozkład dochodów, który ukształtował się w wyniku gry sił rynkowych. Poprzez podatki, dokonywana jest korekta dochodów. Jaki jest zakres redystrybucji podatkowej, zależy przede wszystkim od struktury gospodarki. Zasada jest taka, że jest on szerszy w tych krajach, w których występuje wiele sektorów gospodarczych, takich jak państwowy, spółdzielczy i prywatny. To dzięki podatkom, następuje redystrybucja dochodu między podatnikami a związkami publiczno – prawnymi. Poprzez redystrybucje, mamy do czynienia z przesuwaniem części dochodu narodowego bądź też, w szczególnych przypadkach, majątku narodowego. W trakcie opodatkowania podział ten może wystąpić bezpośrednio pomiędzy podatnikiem a budżetem, bądź też pośrednio, kiedy to w rozliczeniach tych uczestniczy płatnik. Dzięki temu, że podatki pozwalają przemieszczać środki finansowe do budżetu państwa, zabezpieczone jest pokrycie zadań społecznych, oświatowych czy obronnych. Inną funkcją podatku, jest funkcja stymulacyjna, która w szczególności polega na wprowadzeniu określonego podatku, na różnicowaniu stawek podatkowych, na stosowaniu zwolnień oraz ulg podatkowych.

Funkcje fiskalna podatku

Podatki pełnią bardzo istotną rolę w gospodarce państwa. Najważniejsza jest jego funkcja fiskalna, czyli dochodowa, która jest ściśle związana z dostarczaniem państwu środków niezbędnych do jego działalności. Ta funkcja jest jedną z najstarszych i ma bardzo szerokie znaczenie. Obejmuje zarówno politykę społeczną i ekonomiczną oraz różne formy podziału dochodu narodowego. Funkcja fiskalna polega przede wszystkim na dostarczaniu dochodów władzy publicznej. Bo tak naprawdę, współcześnie podatki są podstawowym źródłem dochodów publicznych. Funkcja fiskalna to zawłaszczanie części dochodów osób fizycznych i jednostek gospodarczych. Dlatego ważne jest, by była ona dostosowana do zakresu i skali zadań państwa oraz samorządów terytorialnych. Jednak jak nie trudno zauważyć, podatki w Polsce są bardzo wysokie. Maksymalna wysokość podatków pobieranych przez państwo określona jest w tzw. prawie Laffera. Mówi ona, że gdyby nie istniały podatki, to nie istniałoby państwo. Jednak gdyby podatki pochłaniały 100% dochodów, to nikt nie chciałby podejmować żadnej działalności. Dlatego ważne są pewne zasady, takie jak nienaruszalność źródła podatku oraz podstawowych zasad podatkowych, a szczególnie zasady sprawiedliwości oraz stabilizacji poziomu cen, zaniżenia poziomu zatrudnienia i zachowania równowagi handlu zagranicznego. Tak czy tak, funkcja fiskalna jest ponadczasowa, Podatki zawsze były i będą głównym źródłem dochodów publicznych. Różnice sprowadzają się do wysokości stawek i wzajemnych proporcji pomiędzy różnymi ich rodzajami. W modelu gospodarki rynkowej dominuje pogląd, że dobry podatek – to niski podatek.

Rola i cechy podatków

Podatki są znacznym obciążeniem finansowym dla budżetu każdego gospodarstwa domowego. Musimy je płacić czy chcemy czy też nie. Jest jednostronnym świadczeniem na rzecz państwa, co oznacza, że jest nam jakby narzucony. Jest pobierany na podstawie ustawy, czyli jednostronnej decyzji podmiotu ustanawiającego. Natomiast postępowanie w celu wymierzenia podatku, podlega przepisom ordynacji podatkowej, ale także kodeksu postępowania administracyjnego. W podatkach ważny jest też fakt, że podatnik nie ma żadnego wpływu na wysokość obciążenia z tego tytułu. Narzekamy na podatki, ale mają one pewne ważne cele. Otóż podstawowym celem podatku jest cel fiskalny, co oznacza, że należy on do publicznych dochodów zasadniczych. Podatki dostarczają państwu lub samorządowi środków finansowych do prowadzenia podstawowych działań i realizacji ich zadań. Wpływy z podatków powiększają dochody budżetowe, z których są finansowane zadania ogólnospołeczne. Bez nich, nie byłoby pieniędzy na bezpłatne szkolnictwo oraz publiczną służbę zdrowia. Podatek jest świadczeniem bezzwrotnym, co oznacza, że legalnie pobrany podatek staje się własnością podmiotu, któremu się należy i nie można go odzyskać. Jest to świadczenie nieodpłatne, czyli zobowiązany nie otrzymuje niczego w zamian za zapłacenie podatku. Ponadto, jest to świadczenie przymusowe, więc jeśli zobowiązany uchyla się od jego regulowania, podmiot uprawniony do jego pobierania może oprzeć się na regulacjach prawnych służących do jego wyegzekwowania.


Wednesday, February 19th, 2020


Szukaj

Materiał wideo

Najnowsze komentarze

Ankieta

  Z jakiej formy opodatkowania korzystasz?

  • Karta podatkowa
  • Ryczałt
  • Zasady ogólne, progi podatkowe
  • Zasady ogólne, podatek liniowy
  • Zasady ogólne, CIT

  Zobacz wyniki

Kategorie

czas na biznes funkcje finansow publicznych co jest zrodlem prawa finansow publicznych roznice miedzy finansami publicznymi a prywatnymi jakie dziedziny zycia obejmuja finanse publiczne instytucje finansowe h 2 kasa biznesy fundusz emerytalny ograniczenia konkurencji wladza prywatne programy emerytalne zarzadzanie ubezpieczeniami h 3 kasa biznesy h 2 ustawa o zreformowaniu systemu naduzycie eliminacja ryzyka ustawa coroczne wyplaty h 4 kasa biznesy h 3 problematyka nadzoru wymog napraw japonia didmca polityczny goracy temat h 5 kasa biznesy h 4 niezalezni agenci nieustanne deja vu praktyka uzdrowienie sektora kas oszczednosciowo pozyczkowych lincoln h 6 kasa biznesy h 5 analiza asymetrii zasady podatkowe funkcja redystrybucyjna i stymulacyjna podatkow funkcje fiskalna podatku rola i cechy podatkow h 7 kasa biznesy h 6 rola panstwa w gospodarce pr wewnatrz firmy pr na zewnatrz firmy public relations strategie dzialan promocyjnych h 8 kasa biznesy h 7 skuteczny system promocyjny znaczenie promocji dla konsumenta komunikacja podstawa promocji promocja dzwignia gospodarki cele firmy h 9 kasa biznesy h 8 misja i wizja firmy strategie liderow i konkurencji strategiczne metody zdobywania rynku rodzaje strategii marketingowych strategia marketingowa h 10 kasa biznesy h 9 strategia przedsiebiorstwo indywidualne a spolka osobowosc prawna przedsiebiorstw dobra ekonomiczne potrzeby ludzkie h 11 kasa biznesy h 10 przedsiebiorstwo rodzaje podmiotow gospodarczych oligopol monopol konkurencja rynkowa h 12 kasa biznesy h 11 mechanizm rynkowy elementy rynku rynki w gospodarce gospodarka rynkowa mikro i makroekonomia h 13 kasa biznesy h 12 podmioty gospodarcze i wladza gospodarcza ekonomia nauka o alokacji zasoby i technologie dobra konsumpcyjne i kapitalowe nauka o gospodarowaniu h 14 kasa biznesy h 13 kredyt w rachunku biezacym pozyczanie pieniedzy poza instytucja banku prowizje i oplaty przy kredycie konsumpcyjnym kredyt konsumpcyjny i badanie zdolnosci kredytowej kredyt na samochod h 15 kasa biznesy h 14 jak nie wpasc w spirale zadluzenia kredyt w walutach obcych kredyt konsumpcyjny i koszty z nim zwiazane kredyt konsolidacyjny szkolenia i warsztaty jako skuteczne narzedzie h 16 kasa biznesy h 15 organizacja zycia osobistego po rezygnacji rezygnacji pracy zawody o najwyzszym ryzyku wypalenia zawodowego metody walki z wypaleniem zawodowym rozwiazywanie problemow zawodowych przez specjalistow odpowiedzialnosc za powierzone na stanowisku pracy h 17 kasa biznesy h 16 potrzeba przekwalifikowania zawodowego poswiecanie czasu wolnego na obowiazki sluzbowe typowe problemy w miejscu pracy narzedzia motywujace pracownikow priorytety zawodowe h 18 kasa biznesy h 17 potrzeba rozwoju zawodowego awans zawodowy rywalizacja w miejscu pracy firmy naszej przyszlosci na czym mozna zarobic h 19 kasa biznesy h 18 problemy polskich przedsiebiorcow zbyt wysokie podatki pomysl na wlasny biznes pomoc prawna dla firm mlodzi ludzie i firmy h 20 kasa biznesy h 19 kapitalizm a polska przedsiebiorczosc pierwsze lata kapitalizmu swiatowy kryzys gospodarczy ulatwienia dla przedsiebiorcow banki utrudniaja rozwoj kasa biznesy h 20