Archive for the ‘biznesy’ Category

Mechanizm rynkowy

Mechanizm rynkowy ulega zmianie w wyniku zmiany cen i może on być mniej lub bardziej elastyczny. Elementy mechanizmu rynkowego to: popyt, czyli ilość dóbr i usług jakie klienci chcą i mogą kupić po określonej cenie, podaż – ilość dóbr i usług jakie dostawcy chcą i mogą sprzedać po określonej cenie, oraz cena, czyli wartość rynkowa towaru lub usługi wyrażona w pieniądzach. Mechanizm ten wynika z wzajemnych zależności między ceną, popytem i podażą. Mechanizm rynkowy polega na tym, że jakakolwiek nierozwaga między tymi elementami rynku, uruchamia reakcje między kupującymi i sprzedającymi, które kierują popyt i podaż do stanu równowagi, występującego przy cenie równowagi rynkowej. Cena równowagi rynkowej to taka cena, przy której rozmiary podaży zrównają się z rozmiarami popytu. Nadmiar lub niedobór dobra, mają zawsze charakter względny. Występują one na rynku w określonych cenach i znikają w miarę jak decyzje sprzedających i kupujących, doprowadzają do ceny równowagi rynkowej. Popyt wzrasta wraz ze spadkiem ceny. Może on być elastyczny lub nieelastyczny. Co to oznacza? Popyt jest elastyczny wtedy, gdy procentowa zmiana wielkości popytu jest większa od procentowej zmiany ceny. Natomiast nieelastyczny jest, gdy procentowa zmiana wielkości popytu jest mniejsza od procentowej zmiany ceny. Również elastyczność podaży reaguje na zmianę ceny. Cenowa elastyczność podaży jest zmianą podaży, reagującą na zmianę ceny.

Elementy rynku

Na rynek składają się pewne elementy. Są to między innymi: cena, popyt i podaż. W każdym rynku odbywają się transakcje kupna i sprzedaży. I to właśnie rynek decyduje o systemie cen. Ceny również informują producentów i konsumentów o tym, czy dokonana przez nich alokacja zasobów, czyli transakcji, jest bardziej lub też mniej korzystna. Oznacza to, że ceny wyznaczane są przez relacje popytu i podaży. Mówiąc o popycie, warto wspomnieć, że dzieli się on na popyt indywidualny, czyli zorientowanie indywidualnych klientów na dane dobro czy też usługę, oraz popyt rynkowy, czyli zainteresowanie wszystkich nabywców danym dobrem. W ekonomii bardzo często podkreślana jest pewna ważna zasada. Jest to krzywa popytu. Oznacza ona, że kiedy cena rośnie, to popyt spada. I odwrotnie – popyt rośnie, gdy cena maleje. Więc im cena jest niższa, tym bardziej wzrasta ilość nabywców. Można z tego wywieźć prawo popytu, które mówi, ze wraz ze wzrostem ceny dobra, zmniejsza się na nie popyt. Natomiast wraz ze spadkiem ceny, wzrasta popyt. Oczywiście przy założeniu, że inne czynniki wpływające na popyt nie zmieniają się. Bowiem na rozmiary popytu wpływ mają także czynniki tzw. poza cenowe. Takie jak np. gusta i preferencje, a także dochody konsumentów. W ekonomii funkcjonuje także zupełnie odwrotne prawo podaży, które mówi, że wraz ze wzrostem cen dobra rośnie ilość dostarczania go. A gdy spada cena, spada ilość jego dostarczania.

Rynki w gospodarce

W gospodarce rynkowej, podstawą działalności jest rynek. Najprostszą formą rynku jest plac czy targowisko, na którym spotykają się kupujący i sprzedający, w celu dokonania transakcji. Z punktu widzenia ekonomii, rynek należy rozumieć jako całokształt transakcji kupna i sprzedaży. Jest to proces, w ramach którego, kupujący i sprzedający określają, co mają zamiar kupować i sprzedawać, oraz na jakich warunkach ma się to odbywać. W gospodarce występuje wiele różnorodnych rynków. Można je sklasyfikować pod względem odmienności sprzedawanego dobra, czyli danego towaru – np. rynek pszenny czy rynek ropy naftowej. Istnieje rynek globalny – światowy, oraz rynek cząstkowy – np. krajowy, zagraniczny lub międzynarodowy, ale także kapitałowy, bankowy, mieszkaniowy, dóbr i usług, oraz finansowy. Rynki różnią się między sobą swobodą działania. Pod tym względem można wyróżnić wolny rynek oraz rynek regulowany. Wolny rynek to taki, nad którym władze gospodarcze nie sprawują bezpośredniej kontroli, a sprzedawcy i nabywcy mają swobodę, po jakich cenach sprzedawcy sprzedają, a kupujący kupują. Inaczej wygląda mechanizm rynku regulowanego, nad którym władze centralne sprawują kontrolę. Mogą one np. udzielić licencji sprzedającemu. Przykładem może tu być zezwolenie na prowadzenie apteki lub sprzedaż alkoholu. Władze mogą także ustalić ceny minimalne lub maksymalne towarów. W gospodarce można także wyróżnić rynki gdzie istnieje konkurencja doskonała lub niedoskonała.

Gospodarka rynkowa

W ekonomii można wyróżnić cztery podstawowe typy gospodarek. Jest to gospodarka tradycyjna, rynkowa, kierowana i mieszana. Gospodarka tradycyjna, jak jej nazwa wskazuje, to taka, w której o alokacji zasobów decyduje tradycja i przyzwyczajenie. Natomiast wielkość produkcji nieznacznie przekracza minimum niezbędne do przetrwania. Gospodarka rynkowa natomiast, oparta jest na mechanizmie cenowym i niewielkiej ingerencji rządu. W tej gospodarce, większość zasobów jest własnością prywatną, a o ich alokacji decyduje rynek. Ten typ gospodarki cechuje się własnością prywatną, wolnością wyboru, interesem własnym i konkurencją. Gospodarka kierowana to taka, w której rząd dysponuje władzą do kierowania czynnikami wytwórczymi w kraju. W tym typie gospodarki charakterystyczne jest, że alokacja czynników wytwórczych odbywa się przez dyrektywy państwowe. Dominuje w niej własność społeczna, publiczna i państwowa. Ten typ gospodarki cechuje także planowanie produkcji oraz dystrybucji i ustalanie cen przez rząd. Najbardziej optymalnym wyjściem, wydaje się gospodarka mieszana., która łączy w sobie cechy zarówno gospodarki rynkowej i kierowanej. Przykłady takich gospodarek mamy miedzy innymi w Japonii, Ameryce Płn i Europie Zach. Jest to dominujący typ gospodarki na świecie. W gospodarce wolnorynkowej, produkcja przewyższa popyt. Przy czym popyt, należy rozumieć jako ilość środków, jakie posiada społeczeństwo.

Mikro i makroekonomia

Wiemy już, że ekonomia to nauka o gospodarowaniu. Wyróżnia się także pewne warte opisania działy ekonomii. Ekonomia pozytywna zajmuje się opisem świata takim jaki jest, a nie takim jakim powinien być. Ta dziedzina ekonomii unika formułowania twierdzeń, sądów i wnikania w to, czy coś jest korzystniejsze czy też mniej korzystne. Nauka ta opisuje faktyczne funkcjonowanie gospodarki i poszukuje obiektywnych prawd rządzących gospodarką. W odróżnieniu od ekonomii normatywnej, która zajmuje się przede wszystkim sądami wartościującymi. Oznacza to, że na podstawie przyjętego systemu wartości, wyjaśnia co jest dobre i złe w funkcjonowaniu gospodarki. Ponadto, formułuje również postulaty, jak powinna wyglądać gospodarka i wskazuje kierunek w który należy iść. Ekonomia to również makroekonomia i mikroekonomia. Makroekonomia to nauka, która wyjaśnia funkcjonowanie gospodarki narodowej jako całości. Natomiast przedmiotem jej zainteresowania jest produkcja w skali kraju i poziom cen. Zupełnie inne jest założenie mikroekonomii, która jest zainteresowana działaniem pojedynczych przedmiotów gospodarczych, takich jak konsument i producent. Bada ona sytuacje na poszczególnych rynkach oraz indywidualne zachowania pojedynczych podmiotów. Ich określone decyzje alokacyjne na określonych rynkach. Istnieje również ekonomia liberalna, która jest przeciwna ingerencji rządu w gospodarkę, twierdząc, że niewidzialna ręka rynku sama najlepiej rozwiąże problemy gospodarcze. Natomiast ekonomia nieliberalna popiera ingerencje rządu w gospodarkę, w postaci np. ceł czy podatków.


Friday, January 17th, 2020

You are currently browsing the archives for the biznesy category.Szukaj

Materiał wideo

Najnowsze komentarze

Ankieta

  Z jakiej formy opodatkowania korzystasz?

  • Karta podatkowa
  • Ryczałt
  • Zasady ogólne, progi podatkowe
  • Zasady ogólne, podatek liniowy
  • Zasady ogólne, CIT

  Zobacz wyniki

Kategorie

czas na biznes funkcje finansow publicznych co jest zrodlem prawa finansow publicznych roznice miedzy finansami publicznymi a prywatnymi jakie dziedziny zycia obejmuja finanse publiczne instytucje finansowe h 2 kasa biznesy fundusz emerytalny ograniczenia konkurencji wladza prywatne programy emerytalne zarzadzanie ubezpieczeniami h 3 kasa biznesy h 2 ustawa o zreformowaniu systemu naduzycie eliminacja ryzyka ustawa coroczne wyplaty h 4 kasa biznesy h 3 problematyka nadzoru wymog napraw japonia didmca polityczny goracy temat h 5 kasa biznesy h 4 niezalezni agenci nieustanne deja vu praktyka uzdrowienie sektora kas oszczednosciowo pozyczkowych lincoln h 6 kasa biznesy h 5 analiza asymetrii zasady podatkowe funkcja redystrybucyjna i stymulacyjna podatkow funkcje fiskalna podatku rola i cechy podatkow h 7 kasa biznesy h 6 rola panstwa w gospodarce pr wewnatrz firmy pr na zewnatrz firmy public relations strategie dzialan promocyjnych h 8 kasa biznesy h 7 skuteczny system promocyjny znaczenie promocji dla konsumenta komunikacja podstawa promocji promocja dzwignia gospodarki cele firmy h 9 kasa biznesy h 8 misja i wizja firmy strategie liderow i konkurencji strategiczne metody zdobywania rynku rodzaje strategii marketingowych strategia marketingowa h 10 kasa biznesy h 9 strategia przedsiebiorstwo indywidualne a spolka osobowosc prawna przedsiebiorstw dobra ekonomiczne potrzeby ludzkie h 11 kasa biznesy h 10 przedsiebiorstwo rodzaje podmiotow gospodarczych oligopol monopol konkurencja rynkowa h 12 kasa biznesy h 11 mechanizm rynkowy elementy rynku rynki w gospodarce gospodarka rynkowa mikro i makroekonomia h 13 kasa biznesy h 12 podmioty gospodarcze i wladza gospodarcza ekonomia nauka o alokacji zasoby i technologie dobra konsumpcyjne i kapitalowe nauka o gospodarowaniu h 14 kasa biznesy h 13 kredyt w rachunku biezacym pozyczanie pieniedzy poza instytucja banku prowizje i oplaty przy kredycie konsumpcyjnym kredyt konsumpcyjny i badanie zdolnosci kredytowej kredyt na samochod h 15 kasa biznesy h 14 jak nie wpasc w spirale zadluzenia kredyt w walutach obcych kredyt konsumpcyjny i koszty z nim zwiazane kredyt konsolidacyjny szkolenia i warsztaty jako skuteczne narzedzie h 16 kasa biznesy h 15 organizacja zycia osobistego po rezygnacji rezygnacji pracy zawody o najwyzszym ryzyku wypalenia zawodowego metody walki z wypaleniem zawodowym rozwiazywanie problemow zawodowych przez specjalistow odpowiedzialnosc za powierzone na stanowisku pracy h 17 kasa biznesy h 16 potrzeba przekwalifikowania zawodowego poswiecanie czasu wolnego na obowiazki sluzbowe typowe problemy w miejscu pracy narzedzia motywujace pracownikow priorytety zawodowe h 18 kasa biznesy h 17 potrzeba rozwoju zawodowego awans zawodowy rywalizacja w miejscu pracy firmy naszej przyszlosci na czym mozna zarobic h 19 kasa biznesy h 18 problemy polskich przedsiebiorcow zbyt wysokie podatki pomysl na wlasny biznes pomoc prawna dla firm mlodzi ludzie i firmy h 20 kasa biznesy h 19 kapitalizm a polska przedsiebiorczosc pierwsze lata kapitalizmu swiatowy kryzys gospodarczy ulatwienia dla przedsiebiorcow banki utrudniaja rozwoj kasa biznesy h 20