Archive for the ‘biznesy’ Category

Potrzeba przekwalifikowania zawodowego

Stanowiska pracy, związane z dużym obciążeniem, zarówno w sferze psychicznej jak i fizycznej, a także niosące ze sobą dużą odpowiedzialność społeczną, mogą czasem być tak obciążające dla danej osoby, ze decyduje się ona na przekwalifikowanie zawodowe, umożliwiające jej wykonywanie pracy na innym stanowisku. Przekwalifikowanie to może także nastąpić na skutek wypadku przy pracy, jakiemu uległ pracownik i niemożności wykonywania przez niego w wyniku doznanego uszczerbku na zdrowiu, dotychczasowych obowiązków i zadań. Przekwalifikowanie zawodowe może także nastąpić na skutek zbyt dużych obciążeń psychicznych, jakich pracownik doznaje w związku z wykonywaniem pracy w takim, a nie innym charakterze. Niektórzy pracownicy ulegają stałemu, nadmiernemu obciążeniu psychicznemu, które w końcu się kumuluje i uniemożliwia dalsze prawidłowe funkcjonowanie w środowisku pracy, Inni doznają niespodziewanego, nagłego i traumatycznego doświadczenia, które nie pozwala im dalej pracować na danym stanowisku pracy. W takich przypadkach bardzo pomocny może okazać się pracodawca, który przenosząc pracownika na inne stanowisko pracy, umożliwia mu utrzymanie aktywności zawodowej, a zarazem nie obciąża go niemożliwymi do przezwyciężenia negatywnymi przeżyciami. Jeśli pracownik stał się niezdolny do dalszej pracy na skutek odniesionego wypadku przy pracy, pracodawca ma obowiązek przenieść go na inne stanowisko.

Poświęcanie czasu wolnego na obowiązki służbowe

W dzisiejszym życie zawodowym przejawiają się różne aspekty zbyt dużego zaangażowania pracownika w realizację zawodowych zadań. Jest to o tyle powszechne, że w wielu środowiskach pracy funkcjonuje bardzo niezdrową presja, przejawiająca się koniecznością uzyskania coraz bardzie wyśrubowanych wyników. Wiele osób nie jest stanie zrealizować wszystkich swoich obowiązków w standardowym, ośmiogodzinnym czasie pracy. Presje na realizacje wszystkich zadań mogą wywoływać nie tylko współpracownicy, ale także, a może przede wszystkim przełożeni. Zjawisko to jest szczególnie zauważalne w niewielkich zakładach, w których pracownicy nie potrafią lub nie chcą zmienić niezdrowych zasad. W związku z tym , coraz więcej osób jest zmuszonych do realizacji określonych wcześniej zadań w czasie przypadającym na własny czas wolny, który teoretycznie nie powinien być pracownikowi odbierany. Poświęcanie własnego czasu wolnego na realizację zadań i obowiązków, jest często połączone z brakiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Osoby, które posiadają rodzinę, dodatkowo są obciążone świadomości, ze zaniedbują życie rodzinne. Prowadzi to nie tylko do frustracji wewnątrz danej osoby, ale skutkuje także frustracją innych osób z kręgu rodziny, znajomych, czy przyjaciół. Prowadzi to do kumulowanie się negatywnych emocji, a w efekcie powoduje spadek efektywności pracy.

Typowe problemy w miejscu pracy

Ponieważ praca stanowi część naszego życia, musimy się liczyć z tym, ze jak w każdej dziedzinie, możemy się w niej spotkać z różnego rodzaju problemami natury społecznej, ekonomicznej czy innych. Przede wszystkim miejsce pracy to miejsce, w którym spotykają się różne osoby, które choć łączą podobne obowiązki i zadania, i które teoretycznie przynajmniej powinny dysponować tym samym zasobem wiedzy i umiejętności., to jednak różni praktycznie wszystko. Każdy pracownik ma różne podejście do stawianych przed nim zadań i obowiązków, jedni lubią swoja parce, inni nie, jedni się w nią angażują, inni nie czują takiej potrzeby i po prostu wykonują swoje obowiązki byle jak. Właśnie na tym tle dochodzi najczęściej do problemów w pracy. Drugim czynnikiem jest osoba przełożonego. Nie każdy nadaje się do tego, aby być szefem. Niektórzy są zbyt ulegli, co może być przyczyna konfliktów miedzy pracodawca a pracownikami, inni z kolei zbyt surowo traktują pracowników, i choć najczęściej uzyskują od nich to, czego chcą, to w efekcie nie cieszą się ani ich szacunkiem, ani ich uznaniem. Problemy w pracy mogą też wynikać z nadmiaru obowiązków, bądź nieumiejętnego gospodarowania czasem. Stad mogą brać się pretensje przełożonych czy innych współpracowników, co prowadzi do rozmaitych problemów w środowisku pracy. Atmosfera w pracy jest czynnikiem niezmiernie ważnym, często decydującym o wynikach pracy.

Narzędzia motywujące pracowników

Istniej wiele metod za pomocą których kadra zarządzającą może motywować swoich pracownikowi. Oczywiście jednym z najbardziej skutecznych mechanizmów motywujących są kwestie finansowe, jednak istnieje cała gama innych, bardziej subtelnych, aczkolwiek bardzo skutecznych środków, metod i narzędzi. Finansowymi czynnikami motywującymi są na przykład prowizje i premie, przyznawane za uzyskiwanie określonych wyników pracy. Są one skuteczne wówczas, gdy istnieją jasne i przejrzyste zasady ich udzielania. Oznacza to, że pracownik musi wiedzieć, za co dokładnie może spodziewać się określonego dodatku i w jakiej wysokości. Jeśli system premiowanie jest nieczytelny, lub wypracowane premie nie są wypłacane, bo na przykład pracodawca nagle zmieni zasady ich wypłaty, wówczas dodatki te tracą bardzo wiele z ich mocy motywującej. Osobna formą motywowanie pracowników jest nagroda w formie najczęściej pieniężnej, chociaż zdążają się tez bonusy innego rodzaju, na przykład nagrody rzeczowe w postaci gadżetów, wyjazdów i inne. Nagroda jest subiektywną ocena pracy danego pracownika i nie jest ujętą w żadnym regulaminie. Stanowi dodatkowe, zazwyczaj jednorazowy bonus, będący dowodem na uznanie wyników i zaangażowania w pracę. Kolejnym narzędziem jest awans oferowany pracownikom, który najczęściej wiąże się również ze wzrostem wynagrodzenia. Inne rodzaje narzędzi motywujących, to na przykład pochwałą pracownika, udzielona na forum.

Priorytety zawodowe

Osoby, które traktują swoja parce poważnie i odpowiedzialnie, ale przede wszystkim lubią, czy wręcz kochają to, co robiła, mają jasno ustalone priorytety zawodowe. Ustalenie ich, i dążenie do ich realizacji najczęściej oznacza osiąganie zamierzonych wyników i wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy. Osiągania zamierzonych celów przekłada się również w sposób wymierny na wyniki pracy, pociągając za sobą lepsze wynagrodzenia, poprzez osiągnie progów uprawniających na przykład do wypłaty premii, prowizji czy nagrody. Priorytety zawodowe określone są przez rodzaj pracy, inne występują w branży na przykład sprzedażowej, inne na stanowiskach pracy związanych ze świadczeniem usług dla ludności, inne na stanowiskach urzędniczych. Priorytety wyznaczają kierunki rozwoju zawodowego, jasno go określają, umożliwiają stawianie sobie kolejnych celów i dążenie do nich. Zatem są one czynnikiem pozytywnym i motywującym. Może zdarzyć się tak, ze dla niektórych priorytety zawodowe zamiast motywatorem działań, staja się przeszkodą. Zjawisko to powszechne jest wśród osób, które na skutek różnych czynników zewnętrznych, uciekają w pracę i to ona staje się motorem wszelkich działań. Priorytety zawodowe są realizowane często kosztem innych rzeczy czy kwestii, co może być przyczyną konfliktów zarówno miedzy pracownikami, jak i pracownikami a kadrą kierowniczą.


Friday, January 17th, 2020

You are currently browsing the archives for the biznesy category.Szukaj

Materiał wideo

Najnowsze komentarze

Ankieta

  Z jakiej formy opodatkowania korzystasz?

  • Karta podatkowa
  • Ryczałt
  • Zasady ogólne, progi podatkowe
  • Zasady ogólne, podatek liniowy
  • Zasady ogólne, CIT

  Zobacz wyniki

Kategorie

czas na biznes funkcje finansow publicznych co jest zrodlem prawa finansow publicznych roznice miedzy finansami publicznymi a prywatnymi jakie dziedziny zycia obejmuja finanse publiczne instytucje finansowe h 2 kasa biznesy fundusz emerytalny ograniczenia konkurencji wladza prywatne programy emerytalne zarzadzanie ubezpieczeniami h 3 kasa biznesy h 2 ustawa o zreformowaniu systemu naduzycie eliminacja ryzyka ustawa coroczne wyplaty h 4 kasa biznesy h 3 problematyka nadzoru wymog napraw japonia didmca polityczny goracy temat h 5 kasa biznesy h 4 niezalezni agenci nieustanne deja vu praktyka uzdrowienie sektora kas oszczednosciowo pozyczkowych lincoln h 6 kasa biznesy h 5 analiza asymetrii zasady podatkowe funkcja redystrybucyjna i stymulacyjna podatkow funkcje fiskalna podatku rola i cechy podatkow h 7 kasa biznesy h 6 rola panstwa w gospodarce pr wewnatrz firmy pr na zewnatrz firmy public relations strategie dzialan promocyjnych h 8 kasa biznesy h 7 skuteczny system promocyjny znaczenie promocji dla konsumenta komunikacja podstawa promocji promocja dzwignia gospodarki cele firmy h 9 kasa biznesy h 8 misja i wizja firmy strategie liderow i konkurencji strategiczne metody zdobywania rynku rodzaje strategii marketingowych strategia marketingowa h 10 kasa biznesy h 9 strategia przedsiebiorstwo indywidualne a spolka osobowosc prawna przedsiebiorstw dobra ekonomiczne potrzeby ludzkie h 11 kasa biznesy h 10 przedsiebiorstwo rodzaje podmiotow gospodarczych oligopol monopol konkurencja rynkowa h 12 kasa biznesy h 11 mechanizm rynkowy elementy rynku rynki w gospodarce gospodarka rynkowa mikro i makroekonomia h 13 kasa biznesy h 12 podmioty gospodarcze i wladza gospodarcza ekonomia nauka o alokacji zasoby i technologie dobra konsumpcyjne i kapitalowe nauka o gospodarowaniu h 14 kasa biznesy h 13 kredyt w rachunku biezacym pozyczanie pieniedzy poza instytucja banku prowizje i oplaty przy kredycie konsumpcyjnym kredyt konsumpcyjny i badanie zdolnosci kredytowej kredyt na samochod h 15 kasa biznesy h 14 jak nie wpasc w spirale zadluzenia kredyt w walutach obcych kredyt konsumpcyjny i koszty z nim zwiazane kredyt konsolidacyjny szkolenia i warsztaty jako skuteczne narzedzie h 16 kasa biznesy h 15 organizacja zycia osobistego po rezygnacji rezygnacji pracy zawody o najwyzszym ryzyku wypalenia zawodowego metody walki z wypaleniem zawodowym rozwiazywanie problemow zawodowych przez specjalistow odpowiedzialnosc za powierzone na stanowisku pracy h 17 kasa biznesy h 16 potrzeba przekwalifikowania zawodowego poswiecanie czasu wolnego na obowiazki sluzbowe typowe problemy w miejscu pracy narzedzia motywujace pracownikow priorytety zawodowe h 18 kasa biznesy h 17 potrzeba rozwoju zawodowego awans zawodowy rywalizacja w miejscu pracy firmy naszej przyszlosci na czym mozna zarobic h 19 kasa biznesy h 18 problemy polskich przedsiebiorcow zbyt wysokie podatki pomysl na wlasny biznes pomoc prawna dla firm mlodzi ludzie i firmy h 20 kasa biznesy h 19 kapitalizm a polska przedsiebiorczosc pierwsze lata kapitalizmu swiatowy kryzys gospodarczy ulatwienia dla przedsiebiorcow banki utrudniaja rozwoj kasa biznesy h 20