Archive for the ‘biznesy’ Category

Fundusz emerytalny

Pełniąc funkcje pośrednika finansowego dokonującego transformacji aktywów, fundusze emerytalne oferują kolejny rodzaj zabezpieczenia: wypłatę świadczeń po przejściu na emeryturę. Pracodawcy, spółdzielnie oraz osoby indywidualne mogą tworzyć programy emerytalne, które gromadzą fundusze dzięki wpłatom wnoszonym przez uczestników programu. Jak widzimy w tabeli 13.1, zarówno prywatne jak i państwowe programy emerytalne zyskały ostatnio na znaczeniu; ich udziały w całkowitych aktywach sektora pośrednictwa finansowego wzrosły z 10% na koniec 1960 r. do 26% na koniec roku 1996. Głównym czynnikiem tak gwałtownego rozwoju funduszy emerytalnych był federalny system podatkowy, który zwalniał z opodatkowania sumy wpłacane przez pracodawców na fundusze emerytalne pracowników. System podatkowy zachęcał również pracowników do uczestnictwa w funduszach emerytalnych, zwalniając z opodatkowania wpłacane składki oraz umożliwiając osobom pracującym na własny rachunek założenie własnego, zwolnionego z opodatkowania, funduszu emerytalnego, uczestniczenie w planie Keogha lub otwarcie indywidualnego rachunku emerytalnego (IRA).

Ograniczenia konkurencji

Rosnąca konkurencyjność otoczenia może stać się dla banku bodźcem ryzyka nadużycia do podejmowania coraz wyższego ryzyka działania. Spadająca wskutek zwiększenia konkurencji rentowność banku może wzmacniać motywację bankowców do akceptowania większego ryzyka w celu przywrócenia zysków na poprzednim poziomie. Stąd też rządy wielu krajów wprowadziły regulacje prawne zmierzające do ochrony banków przez konkurencją. W Stanach Zjednoczonych regulacje te przybrały dwojaką postać. Pierwsza z nich to ograniczenia zakładania nowych oddziałów, osłabiające konkurencję między bankami. Pozostałe konstytuują skierowane do instytucji niebankowych zakazy konkurowania z bankami przez podejmowanie czynności bankowych. Jakkolwiek ograniczenia konkurencji wspierają kondycję banków, to są również obciążone poważnymi wadami: ograniczenia mogą prowadzić do wzrostu opłat pobieranych od klientów i spadku efektywności instytucji bankowych, które nie funkcjonują w warunkach normalnej konkurencji. Dlatego – chociaż asymetria informacji dostarcza uzasadnienia dla regulacji anty konkurencyjnych — nie wystarcza to, aby stwierdzić, że regulacje te są korzystne. Rzeczywiście, w ostatnich latach naciski na ograniczanie konkurencji w krajach wysoko uprzemysłowionych wyraźnie zanikają.

Władza

FIRREA wzmocniła ponadto władzę wykonawczą przysługującą organom nadzoru S&L, zwiększając możliwości odwoływania przez nie dyrektorów kas, wydawania nakazów zaprzestania i zaniechania oraz nakładania pieniężnych kar cywilnych. Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało po 75 min dol. rocznie w ciągu trzech lat na potrzeby związane z wykrywaniem przestępstw i zapobieganiem zawłaszczania w przemyśle bankowym, wzrosły również limity maksymalnych kar pieniężnych. FIRREA, przekazując znaczne środki na likwidację niewypłacalnych kas oszczędności, stanowiła poważną próbę przeciwdziałania problemom wynikającym z kryzysu w sektorze S&L. Jednak rosnące straty, jakie FDIC ponosiła w 1990 i 1991 r. doprowadziły w 1992 r. do wyczerpania środków i konieczności zrefinansowania Bankowego Funduszu Ubezpieczeń. FIRREA nie skoncentrowała się poza tym na podstawowych problemach negatywnej selekcji i ryzyka nadużycia, wywołanych przez ubezpieczanie depozytów; zobowiązała jednak Ministerstwo Skarbu do opracowania obszernych badań i planu zreformowania federalnego systemu ubezpieczeń depozytów. Po przeprowadzeniu badań w 1991 r. Kongres przyjął ustawę o zreformowaniu Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów (FDICIA), która wprowadziła duże zmiany w systemie nadzoru bankowego.

Prywatne programy emerytalne

Prywatne programy emerytalne są administrowane przez bank, towarzystwo ubezpieczeń na życie lub dyrektora funduszu emerytalnego. W programach emerytalnych sponsorowanych przez pracodawcę składki zwykle dzielone są pomiędzy pracownika i pracodawcę. Wiele zakładowych programów emerytalnych jest nieskonsolidowanych, ponieważ przedsiębiorstwa zamierzają sfinansować wypłaty świadczeń emerytalnych z bieżących dochodów osiąganych w chwili, kiedy świadczenia te staną się wymagalne. Dopóki firmy osiągają zyski, nieskonsolidowanie nie stanowi żadnego problemu; jeśli jednak przestaną zarabiać, mogą już nie być w stanie spełnić swoich zobowiązań emerytalnych. Z uwagi na potencjalne problemy wywołane przez niedofinansowanie przedsiębiorstw, złe zarządzanie, oszustwa oraz inne nadużycia prywatnych funduszy emerytalnych (głośne sprawy funduszy emerytalnych Teamsters), Kongres przyjął w 1974 r. ustawę o zabezpieczeniu pracowniczych świadczeń emerytalnych (ERISA). Ustawa ta wprowadziła minimalne standardy sprawozdawczości i dostępu do informacji, ustaliła zasady przenoszenia praw rentowych i poziom nieskonsolidowania, nałożyła ograniczenia na działalność inwestycyjną oraz powierzyła sprawowanie nadzoru nad funduszami emerytalnymi Departamentowi Pracy.

Zarządzanie ubezpieczeniami

Towarzystwa ubezpieczeniowe, podobnie jak banki, prowadzą pośrednictwo finansowe przekształcając na potrzeby publiczności aktywa jednego rodzaju w inne. Firmy te inwestują składki wpłacane na polisy w różnego rodzaju aktywa, np. obligacje, akcje, kredyty hipoteczne i inne; dochody z tych aktywów są z kolei przeznaczane na wypłatę roszczeń z tytułu polis. Ostatecznie, firmy ubezpieczeniowe przekształcają aktywa, takie jak akcje, obligacje i kredyty, w polisy ubezpieczeniowe, które obejmują szereg usług (na przykład, dyspasze, programy oszczędzania, miłych agentów ubezpieczeniowych). Jeśli proces przetwarzania aktywów w efektywny sposób i po niskich kosztach dostarcza klientom danej firmy ubezpieczeniowej odpowiednich usług ubezpieczeniowych i jeśli firma ta jest w stanie osiągać wysokie dochody ze swoich inwestycji, wówczas wypracowuje zyski; jeżeli nie, ponosi straty. Wprowadzone ekonomiczne pojęcia selekcji negatywnej i ryzyka nadużycia pozwoliły nam zrozumieć zasady zarządzania bankiem w odniesieniu do zarządzania ryzykiem kredytowym; wiele spośród tych zasad stosuje się również do działalności pożyczkowej firm ubezpieczeniowych. Ponownie skorzystamy z pojęcia ryzyka nadużycia i negatywnej selekcji, aby wyjaśnić pewne praktyki zarządzania, specyficzne dla sektora ubezpieczeń.


Friday, January 17th, 2020

You are currently browsing the archives for the biznesy category.Szukaj

Materiał wideo

Najnowsze komentarze

Ankieta

  Z jakiej formy opodatkowania korzystasz?

  • Karta podatkowa
  • Ryczałt
  • Zasady ogólne, progi podatkowe
  • Zasady ogólne, podatek liniowy
  • Zasady ogólne, CIT

  Zobacz wyniki

Kategorie

chwilówki chwilówki
czas na biznes funkcje finansow publicznych co jest zrodlem prawa finansow publicznych roznice miedzy finansami publicznymi a prywatnymi jakie dziedziny zycia obejmuja finanse publiczne instytucje finansowe h 2 kasa biznesy fundusz emerytalny ograniczenia konkurencji wladza prywatne programy emerytalne zarzadzanie ubezpieczeniami h 3 kasa biznesy h 2 ustawa o zreformowaniu systemu naduzycie eliminacja ryzyka ustawa coroczne wyplaty h 4 kasa biznesy h 3 problematyka nadzoru wymog napraw japonia didmca polityczny goracy temat h 5 kasa biznesy h 4 niezalezni agenci nieustanne deja vu praktyka uzdrowienie sektora kas oszczednosciowo pozyczkowych lincoln h 6 kasa biznesy h 5 analiza asymetrii zasady podatkowe funkcja redystrybucyjna i stymulacyjna podatkow funkcje fiskalna podatku rola i cechy podatkow h 7 kasa biznesy h 6 rola panstwa w gospodarce pr wewnatrz firmy pr na zewnatrz firmy public relations strategie dzialan promocyjnych h 8 kasa biznesy h 7 skuteczny system promocyjny znaczenie promocji dla konsumenta komunikacja podstawa promocji promocja dzwignia gospodarki cele firmy h 9 kasa biznesy h 8 misja i wizja firmy strategie liderow i konkurencji strategiczne metody zdobywania rynku rodzaje strategii marketingowych strategia marketingowa h 10 kasa biznesy h 9 strategia przedsiebiorstwo indywidualne a spolka osobowosc prawna przedsiebiorstw dobra ekonomiczne potrzeby ludzkie h 11 kasa biznesy h 10 przedsiebiorstwo rodzaje podmiotow gospodarczych oligopol monopol konkurencja rynkowa h 12 kasa biznesy h 11 mechanizm rynkowy elementy rynku rynki w gospodarce gospodarka rynkowa mikro i makroekonomia h 13 kasa biznesy h 12 podmioty gospodarcze i wladza gospodarcza ekonomia nauka o alokacji zasoby i technologie dobra konsumpcyjne i kapitalowe nauka o gospodarowaniu h 14 kasa biznesy h 13 kredyt w rachunku biezacym pozyczanie pieniedzy poza instytucja banku prowizje i oplaty przy kredycie konsumpcyjnym kredyt konsumpcyjny i badanie zdolnosci kredytowej kredyt na samochod h 15 kasa biznesy h 14 jak nie wpasc w spirale zadluzenia kredyt w walutach obcych kredyt konsumpcyjny i koszty z nim zwiazane kredyt konsolidacyjny szkolenia i warsztaty jako skuteczne narzedzie h 16 kasa biznesy h 15 organizacja zycia osobistego po rezygnacji rezygnacji pracy zawody o najwyzszym ryzyku wypalenia zawodowego metody walki z wypaleniem zawodowym rozwiazywanie problemow zawodowych przez specjalistow odpowiedzialnosc za powierzone na stanowisku pracy h 17 kasa biznesy h 16 potrzeba przekwalifikowania zawodowego poswiecanie czasu wolnego na obowiazki sluzbowe typowe problemy w miejscu pracy narzedzia motywujace pracownikow priorytety zawodowe h 18 kasa biznesy h 17 potrzeba rozwoju zawodowego awans zawodowy rywalizacja w miejscu pracy firmy naszej przyszlosci na czym mozna zarobic h 19 kasa biznesy h 18 problemy polskich przedsiebiorcow zbyt wysokie podatki pomysl na wlasny biznes pomoc prawna dla firm mlodzi ludzie i firmy h 20 kasa biznesy h 19 kapitalizm a polska przedsiebiorczosc pierwsze lata kapitalizmu swiatowy kryzys gospodarczy ulatwienia dla przedsiebiorcow banki utrudniaja rozwoj kasa biznesy h 20